همکاری با شرکت های مطرح در زمینه شبکه های کابلی:

 • اجرای شبکه  ساختمان اداری استانداری تبریز (120 نود و رک آرایی طبق استاندارد BICSI )
 • نصب کانکتور های فیبر نوری  بیمارستان امام خمینی سراب(MULTIMODE)
 • اجرا وراه اندازی شبکه زندان تبریز (ساختمان اداری)
 • اجرا و راه اندازی شبکه زندان تبریز (بند های زندان)
 • بهینه سازی شبکه بیمارستان شهید مدنی تبریز
 • اجرای شبکه ساختمان اداری شهرداری هشترود
 • اجرا و راه اندازی شبکه شهرداری شهر جدید سهند
 • بهینه سازی و راه اندازی شبکه دانشگاه محققی اردبیلی اردبیل
 • بهینه سازی شبکه شرکت همگامان تبریز
 • اجرا و راه اندازی شبکه ساختمان آموزشی استانداری تبریز (120 نود)
 • اصلاح رک بندی ساختمان آموزشی استانداری تبریز طبق استاندارد BICSI
 • اجرا و راه اندازی شبکه ساختمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
 • اجرا و راه اندازی شبکه ساختمان اداری معدن مس سونگون
 • اجرا وراه اندازی ساختمان مهندسی  معدن مس سونگون
 • اجرا و نصب مفصل فیبر نوری داخلی سنگ شکن معدن مس سونگون
 • اجرا و نصب فیبر نوری شناور های سد پساب صنعتی معدن مس سونگون
 • اجرا و نصب و رک بندی شبکه ساختمان اداری مرکزی معدن مس سونگون
 • اجرا و راه اندازی شبکه ساختمان اداری شهرداری ممقان
 • اجرا و راه اندازی  شبکه کابلی پایانه مرزی نوردوز
 • نصب کانکتورهای فیبر نوری پایانه مرزی نوردوز
 • راه اندازی شبکه کابلی ساختمان های اداری منطقه آزاد تجاری ارس جلفا
 • اصلاح و راه اندازی 4 خط فیبر نوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • نصب کانکتور های فیبر نوری شهرداری اخمقیه
 • اجرای شبکه داخلی شرکت پلاس نت
 • راه اندازی رک و ACCESS SEVER  شرکت پلاس نت
 • اجرا و راه اندازی شهرداری ورزقان
 • اجرای شبکه های ادارات ثبت احوال استان
 • اجرای شبکه های جایگاه های سوخت استان ( پروژه کارت هوشمند سوخت) و ...

همکاری با شرکت های مطرح در زمینه شبکه های بیسم :

 • اجرای بستر اینترنت فرودگاه تبریز از شرکت ماکس نت تا فرودگاه تبریز
 • اجرای لینک ارتباطی بیمارستان شهید مدنی به کلینیک این بیمارستان
 • اجرای لینک ایستگاه پست برق قره ضیا الدین به ماکو
 • نقطه یابی و مشاوره لینک باجه بانک دانشگاه آزاد خوی
 • اجرای لینک های 4 باجه بانک ملی ارومیه
 • اجرای لینک دیتای ارومیه به قوشچی ارومیه + REPEATER
 • اجرای لینک دفتر یکی از نمایندگان مجلس
 • اجرای لینک بیسیم اینترنت خوابگاه دانشگاه صنعتی سهند
 • اجرای لینک ساختمان اداری دانشگاه صنعتی سهند
 • اجرای لینک ساختمان اداری اداره برق
 • اصلاح دکل و دکل آرایی بیسم دیتای شرکت همگامان و ...

همکاری با شرکت های مطرح در زمینه دوربین های امنیتی :

 • اجرای دوربین امنیتی جایگاه بنزین نعمانی مشگین شهر   (IP BASE)
 • اجرا و بهینه سازی دوربین های امنیتی شهرداری منطقه 4  (IP BASE)
 • نصب کانکتور های فیبر نوری و راه اندازی دوربین های امنیتی زندان مرند (IP BASE)
 • بهینه سازی دوربین های امنیتی شرکت سداد بانک ملی ارومیه(IP BASE)
 • بهینه سازی دوربین های امنیتی 4 باجه آب و فاضلاب بانک ملی ارومیه(IP BASE)
 • اجرا و راه اندازی دوربین های امنیتی جایگاه خواجه (IP BASE)
 • اجرا و راه اندازی دوربین های امنیتی جایگاه ورودی اهر(IP BASE)

رزومه کاری شرکت در زمینه وب