با توجه به فراگـیرشدن جلـوه‌های گوناگون فنـاوری اطلاعات و ارتباطـات در جهـان امروز، نقش نیـروی کارشـناس به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه در سطوح مختلف، بیش از همیشه مورد توجه قرار گرفته است. در دیدگاه مدیران شرکت داده پرداز طراحان تاری، کیفیت و بهره‌گـیری از نیروهای کارشناس و پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی در اجرای پروژه‌های محوله، در واقع بیش از کمیت و میزان سودآوری فعالیت‌های اقتصادی درنظر گرفته شده است. سیاست‌های این شرکت در راستای رسیدن به اهداف اقتصادی خود بر پایه رعایت استانداردها و جلب رضایت کامل مشتریان استوار است.

شرکت داده پرداز طراحان تاری با هدف بسط و گسترش تجارت الکترونیکی و بهره مندی شرکت های کوچک و متوسط از تجارت الکترونیک و گذر از تجارت سنتی به تجارت هوشمند شکل گرفته است.
شرکت داده پرداز طراحان تاری با ارائه راهکارهای مناسب و به روز در جهت ایجاد سیستم های تجارت الکترونیکی فعالیت قابل تأملی داشته و دارد.
این شرکت توان خود را بر روی انجام سیستم های اتوماسیون فروش، فروش از طریق وب، فروشگاه های اینترنتی، ایجاد و راه اندازی پاساژهای اینترنتی، پورتال های سازمانی در جهت توسعه روند الکترونیکی و خروج از سیستم سنتی و توسعه روابط الکترونیکی گمارده است.

چرا طراحی سايت خود را به ما بسپاريد؟
یکی از وجوه تمایز شرکت‌های برتر، کیفیت خدماتی و پشتیبانی است که به مشتریان ارائه می‌دهند. امروزه به‌منظور حضور برجسته در بازار رقابت، تنها جلب رضایت مشتریان کافی نیست، بلکه به مشتریانی نیاز است که به شرکت افتخار کنند و خود به‌عنوان بخشی از نیروی فروش و بازاریابِ شرکت فعالیت داشته باشند.
به‌منظور استفاده از حداکثر توان کارمندان جهت سرویس‌دهی هر چه بهتر به مشتریان، این شرکت از هیچ اقدامی در انتخاب کارشناسان لایق و آگاه و ایجاد محیط مناسب کاری برای ایشان دریغ نمی‌کند وبه‌ منظور رشد نیروهای انسانی خود نسبت به برگزاری دوره‌های تکمیلی آموزشی کارکنان پیرامون مباحث مدیریتی، بازاریابی و فنی، به‌صورت رایگان اقدام کرده است.
با تکیه بر آخرین نتایج تحقیقات بدست آمده در این زمینه، یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها، وجود حس همیاری، همسوکـردن ارزش‌ها و شفـاف بودن نقش کـارکـنان، در پیشبـرد اهداف شرکـت است.

Taary DPD